หลังคาโค้ง

หลังคาโค้ง หลังคาโค้งหรือหลังคาไร้โครงสร้าง ราคาเริ่มต้น 1,500บาทต่อตารางเมตร หลังคาโค้ง ภาษาอังกฤษ คือcurved roof แบบ โครงสร้างหลังคาโค้ง จะเป็นแผ่นหลังคาโค้งเหล็กหนาที่มีความแข็งแรง