งานผลิต และติดตั้งหลังคาไร้โครงสร้าง โครงการ หลังคาไร้โครงสร้างอาคารตลาดสดหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

   เมื่อ : 11 ธ.ค. 2562  ,  751 Views
งานผลิต และติดตั้งหลังคาไร้โครงสร้าง โครงการ หลังคาไร้โครงสร้างอาคารตลาดสดหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
- งานประกอบหลังคา
- งานประกอบ SILDING
- งานสร้างห้องอาหารกันแมลง
- งานระบบไฟฟ้า HIGHBAY
- งานภายนอกอาคารหลังคาไร้โครงสร้าง