โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล จังหวัดพระครศรีอยุธยา

   เมื่อ : 11 ธ.ค. 2562  ,  674 Views
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล จังหวัดพระครศรีอยุธยา มูลค่างาน 6,890,000.00 บาท