โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา,เวที,รางระบายน้ำและงานก่อสร้างรั้วกันน้ำ ค.ส.ล วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

   เมื่อ : 11 ธ.ค. 2562  ,  508 Views
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา,เวที,รางระบายน้ำและงานก่อสร้างรั้วกันน้ำ ค.ส.ล วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มูลค่างาน 19,595,000.00 บาท
- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา
- โครงการก่อสร้างหลังคาคเวที
- รางระบายน้ำและงานก่อสร้างรั้วกันน้ำ