โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดอุทัยธานี การกีฬาแห่งประเทศไทย

   เมื่อ : 11 ธ.ค. 2562  ,  683 Views
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดอุทัยธานี การกีฬาแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 7,920,000.00 บาท