โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี

   เมื่อ : 26 ก.ย. 2562  ,  494 Views
โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี มูลค่างานตามสัญญาจ้าง 9,743,000.00 บาท